Γέφυρα Του Καρόλου

Πράγα: Τι πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείς!

Πράγα: Πρέπει να πας πίστεψε με!

Πράγα: Σαν να βρισκόμασταν σε παραμύθι…