Σουπα

Μάλτα: Μαλτέζικη κουζίνα!

Παρίσι: Σκέτη Απόλαυση!!!!